Kalkulator kredytu hipotecznego to porównanie wielu ofert różnych banków. Wyniki sortują się według wysokości raty. Żeby dokładnie wyliczyć wysokość raty musimy kwotę kredytu oraz wartość nieruchomości.  Kwota kredytu musi być mniejsza o minimum 10 % od wartości nieruchomości (musimy mieć minimum 10% wkładu własnego) Dodatkowo musimy określić na jaki cel potrzebujemy wziąć kredyt. Oprócz tego musimy uzupełnić pole okres kredytowania jak również wiek kredytobiorcy, oraz zaznaczyć raty równe lub malejące.  Aby dowiedzieć się więcej o kredycie, który nas interesuje musimy kliknąć w napis „więcej informacji” lub jeżeli chcemy umówić się z konsultantem klikamy „złóż wniosek” lub „zapytaj doradcę” (oczywiście wypełnienie wniosku nie jest wiążące, w każdej chwili możemy zrezygnować i poinformować konsultanta bez żadnych konsekwencji)

Marzenie o własnym domu lub mieszkaniu, bez wątpienia należy do najdroższych, wymagających niebotycznych nakładów finansowych. Spopularyzowany kredyt hipoteczny jest w większości przypadków bramą do realizacji życiowego przedsięwzięcia, ale zanim podejmiemy decyzję o związaniu się z nim na długie lata, warto wiedzieć, czym tak naprawdę jest, kiedy jest korzystny i jak wybrać najlepiej.

Poznajmy kredyt na dom

Kredyt hipoteczny – jak sama nazwa wskazuje – jest udzielany na zakup nieruchomości, budowę domu czy zakup działki przez osoby fizyczne. Spłata zobowiązania jest zabezpieczona hipoteką, a co się z tym wiąże, kredytodawca jest niejako współwłaścicielem, który nieruchomość traktuje jak zabezpieczenie powziętego kredytu.

Z prawnego punktu widzenia, zabezpieczenie hipoteki nie znika w przypadku, gdy sprzedajemy lub kupujemy nieruchomość związaną takim kredytem, a zobowiązanie nie tylko towarzyszy danej nieruchomości, ale automatycznie przechodzi na kolejnego właściciela. Innymi słowy, hipoteka do momentu spłaty całego zadłużenia, jest trwale związana z nieruchomością, a nie z osobą, która wzięła kredyt.

Kredyt hipoteczny jest szczególnie zabezpieczonym, na wypadek trudności spłaty zadłużenia. Nic dziwnego, jest przecież udzielany na bardzo długi okres i w momencie zawierania umowy trudno przewidzieć, jak będzie wyglądała sytuacja kredytobiorcy za trzydzieści lat. W świetle przepisów, w przypadku stwierdzenia niewypłacalności kredytobiorcy, bank uzyskuje pierwszeństwo do odzyskania należności przed innymi wierzycielami. Wyjątkiem są jedynie zobowiązania wobec Skarbu Państwa i alimenty.

Kiedy i dla kogo?

Może się wydawać, że jeśli posiadamy odpowiednią zdolność kredytową, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wziąć kredyt hipoteczny. Jednak, jak już zauważyliśmy, jest to wieloletni dług, a co się z tym wiąże, będzie niezmiennie obciążał konto kredytobiorcy. Zanim zapadnie decyzja o jego zaciągnięciu warto się do niej solidnie przygotować.

Po pierwsze, zanim zaczniemy wirtualnie kupować dom, powinniśmy wstępnie oszacować swoją zdolność kredytową. Doradca bankowy w fachowy sposób pomoże przygotować się do złożenia stosownych wniosków, a także podpowie bezpieczne rozwiązania. W trakcie tego spotkania doradca zwróci także uwagę na wszelkiego rodzaju utrudnienia, którymi mogą okazać się np. karty kredytowe.

Po drugie, mierzymy siły na zamiary, ale nie oszczędzajmy. Kredyt hipoteczny to najtańsza oferta dostępna dla osób fizycznych. Nie mniej, podejmując go raz, zamykamy sobie drogę do innych kredytów. Jeśli mamy oszacowaną wartości nieruchomości lub wiemy, jaki będzie koszt budowy, pomyślmy o późniejszym wyposażeniu. Jeśli nie mamy na ten cel zarezerwowanej gotówki lepiej wnioskować o nieco wyższą kwotę. Obliczenia robimy rozważnie, konsultując się z doradcą kredytowym. W tym momencie można kompletować dokumenty potrzebne do złożenia wniosku kredytowego.

W następnych krokach wybieramy bank, podpisujemy umowę przedwstępną i czekamy na wstępną decyzję kredytową i po spełnieniu wszystkich warunków, możemy sfinalizować nasze marzenie.

Czy warto wiązać się na lata?

Mając w perspektywie wieloletni wynajem mieszkania, którego odstępne niezmiennie szybuje do góry, własne mieszkanie okazuje się nie tylko komfortowym rozwiązaniem, ale także i tańszym. Jeśli rata kredytu będzie zbliżona do miesięcznych wydatków związanych z wynajmem, odpowiedź jest oczywista. Kredyt hipoteczny to rozwiązanie, które w istocie staje się inwestycją i oszczędnością

Przeglądając umowę kredytu hipotecznego, można spotkać się z najróżniejszymi pojęciami, których znaczenie nie dla wszystkich kredytobiorców może być jasne. Warto więc zapoznać się z najważniejszymi skrótami i pojęciami związanymi z kredytem.

Kredyt hipoteczny – słowniczek pojęć

Aneks – dokument podpisywany przez kredytobiorcę i bank w momencie wprowadzania do umowy kredytu jakichkolwiek zmian.

Cesja ubezpieczeniowa – przeniesienie na bank praw z umowy; w przypadku szkody bank decyduje o sposobie odszkodowania.

BIK, BIG – Biuro Informacji Kredytowej i Biuro Informacji Gospodarczej to rejestry, w których banki mogą sprawdzić naszą historię kredytową.

Hipoteka – prawna forma zabezpieczenia kredytu hipotecznego, ustanawiana między kredytobiorcą a kredytodawcą; wpisywana jest do księgi wieczystej lokalu lub gruntu.

Karencja – okres zawieszenia spłaty zaciągniętego długu, kiedy to dłużnik spłaca jedynie odsetki.

Marża – część składająca się na oprocentowanie kredytu, jest wielkością stałą przez cały okres kredytowania; wysokość marży określa bank i stanowi ona wraz ze stopą referencyjną oprocentowanie kredytu.

LTV – wskaźnik do określania wysokości udzielanego kredytu w stosunku do wielkości zabezpieczeń spłaty danego kredytu; im większy poziom LTV, tym większe jest oprocentowanie kredytu.

Odsetki karne – naliczane są od zadłużenia, którego termin spłaty już minął.

Promesa kredytowa – dokument potwierdzający zobowiązanie banku do udzielenia kredytu wnioskodawcy spełniającego warunki określone w promesie.

Prowizja – jednorazowy koszt ponoszony przez kredytobiorcę w ramach zaciągnięcia kredytu hipotecznego; naliczana jest od wysokości zaciągniętego zadłużenia.

Przewalutowanie – zmiana waluty udzielonego kredytu na inny w trakcie okresu kredytowego.

Rata malejąca – wysokość raty maleje wraz z upływem czasu; część kapitałowa pozostaje niezmienna, a spada część odsetkowa.

Rata równa – niezmienna wysokość raty przez cały okres kredytowania.

Stopa referencyjna – rynkowa stopa procentowa, od której zależy oprocentowanie kredytu; zmiana stopy w trakcie spłaty zadłużenia wiąże się ze zmianą oprocentowania.

Transza – część kwoty kredytu, która wypłacana jest zgodnie z umową według ustalonego harmonogramu.

Wkład własny – zaangażowane w inwestycję środki zgromadzone przez kredytobiorcę; wkład własny i kredyt muszą pokryć w pełni wszystkie koszty inwestycji.

Zdolność kredytowa – zdolność kredytobiorcy do obsługi spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi obciążeniami przy danych jego dochodach, w terminach spłaty określonych w umowie udzielanego kredytu.