Kalkulator pożyczki gotówkowej to ranking ofert różnych banków . Produkty sortują się według wysokości raty od najniższej do najwyższej. Żeby otrzymać interesujące nas wyniki musimy wpisać w tabelkę kilka niezbędnych informacji. Po pierwsze musimy wpisać kwotę pożyczki oraz okres kredytowania. Wybieramy raty równe lub malejące. Możemy zaznaczyć również w polu „jestem klientem banku” swój bank co skutkuje wygenerowaniem dokładniejszego wyniku, ponieważ niektóre promocje są proponowane tylko nowym klientom.  Pod spodem mamy jeszcze kilka pól takich jak „kredyt bez zaświadczeń” czy „kredyt bez zabezpieczeń” , które powinniśmy wypełnić, żeby mieć jak najbardziej wiarygodną wysokość miesięcznej raty. Po wpisaniu wszystkich danych wciskamy przycisk „OBLICZ” i skrypt generuje nam najlepsze dostępne pożyczki gotówkowe. Jeżeli chcemy więcej dowiedzieć się o danym produkcie wciskamy przycisk „więcej informacji”. Jeżeli chcemy skontaktować się z konsultantem wybieramy przycisk „złóż wniosek” przy interesującej nas pożyczce i przechodzimy do formularza. Po wypełnieniu danych w ciągu 48 godzin oddzwoni do nas bank.

W sytuacji, gdy w wyniku niezaplanowanych wydarzeń będziemy potrzebowali większej sumy pieniędzy, możemy zgłosić się o pomoc do banku. Po spełnieniu odpowiednich wymogów i podpisaniu umowy, przydzielona zostanie nam pożyczka gotówkowa.

O czym mowa?

W ujęciu encyklopedycznym, jest to udostępnienie przez pożyczkodawcę określonej sumy pieniędzy na rzecz pożyczkobiorcy, który następnie zobowiązuje się do spłaty zobowiązania w określonej liczbie miesięcznych rat. Tego typu pomoc może przybrać charakter celowy bądź dowolny.

Otrzymując pieniądze, należy pamiętać o tym, iż w wyznaczonym okresie będziemy musieli je oddać. Nigdy jednak wysokość zwracanej sumy nie będzie równoznaczna z kwotą, którą otrzymaliśmy. Zawsze będziemy zmuszeni oddać więcej. Wiąże się to przede wszystkim z odsetkami, które w sposób skuteczny zwiększają nasz dług. Pamiętać należy również o opłatach dodatkowych.

Spośród nich wymienić należy przede wszystkim prowizję, którą pobiera bank, ubezpieczenie pożyczki czy chociażby opłaty związane z dokumentacją. Banki często nie eksponują wszystkich opłat kredytowych, kusząc przy tym niskim oprocentowaniem. Aby więc otrzymać pełną informację na temat całkowitego kosztu pożyczki, należy zwrócić uwagę na RRSO, czyli Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania. Zawiera ona wszystkie możliwe opłaty, dlatego banki mają obowiązek przedstawienia jej klientowi.

Pożyczka gotówkowa – umowa między dwiema, dowolnymi stronami, z których jedna zobowiązuje się do udostępnienia na określony czas określonej kwoty środków pieniężnych drugiej stronie. Zazwyczaj w umowie takiej określa się także wynagrodzenie dla pożyczkodawcy, czy to w formie konkretnej opłaty, czy też odsetek. Umowę pożyczki reguluje Kodeks Cywilny. Zgodnie z nim, umowa taka może przyjąć dowolną formę, jeśli jednak kwota pożyczki przewyższa 500 złotych, umowa powinna być sporządzona na piśmie. Co istotne, w umowie nie musi być określony cel takiej pożyczki, choć niektóre instytucje mogą tego wymagać.

Kredyt gotówkowy – w odróżnieniu od pożyczki, kredyt taki może być udzielany tylko przez banki, a warunki na których może się to odbywać reguluje prawo bankowe. Wszystkie warunki kredytu muszą być zapisane w pisemnej umowie, łączne z celem, na jaki przeznaczone są pożyczane przez bank pieniądze.

Zdolność kredytowa – maksymalna kwota kredytu, jakiego będzie w stanie nam udzielić konkretny bank. Każda instytucja finansowa wylicza ją w nieco inny sposób, związane jest to z polityką kredytową danego banku. Zawsze jednak brana jest pod uwagę sytuacja finansowa potencjalnego kredytobiorcy, jego miesięczne dochody i wydatki, forma zatrudnienia, charakter wykonywanej pracy, wiek i wykształcenie, stan cywilny i sytuacja rodzinna.

Historia kredytowa – każdy bank, zanim podejmie decyzję o udzieleniu kredytu osobie, która o niego wnioskuje, najpierw dokładnie sprawdzi, jak w przeszłości wyglądało regulowanie zobowiązań potencjalnego kredytobiorcy. Każdy kredyt i pożyczka są zapisywane w danych Biura Informacji Kredytowej i właśnie na podstawie tych danych banki oceniają ryzyko związane z udzieleniem pożyczki konkretnej osobie. W oparciu o to ryzyko nie tylko decydują czy mogą w tym przypadku udzielić kredytu, ale często na jego podstawie kalkulują również swoją marżę.

Oprocentowanie kredytu – odsetki, jakie pobiera bank za udzielenie kredytu. Może być stałe lub zmienne, związane z sytuacją na rynku. Odsetki często powiększone są o marżę, czyli zarobek banku. Trzeba jednak pamiętać, że na całkowity koszt kredytu składają się jeszcze prowizja banku, ewentualne ubezpieczenie oraz inne, określone w umowie opłaty.

RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) – ujednolicony wskaźnik, wyliczony zgodnie ze wzorem zapisanym w ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 20 lipca 2001 r. Dzięki RRSO możliwe jest porównanie rzeczywistego kosztu kredytów oferowanych przez różne instytucje. Oprócz samego oprocentowania wartość RRSO uwzględnia też wszystkie inne koszty jakie trzeba ponieść wybierając daną ofertę banku. Wliczone są w nią nie tylko odsetki, ale i prowizja banku i ubezpieczenie. Porównując oferty kredytów zawsze warto w pierwszej kolejności patrzeć właśnie na ten parametr.