Zakup samochodu do użytku formowego top dla przedsiębiorcy zazwyczaj dylemat pomiędzy kredytem a leasingiem. Oba rozwiązania mają swoje wady i zalety, więc wybór finansowania powinien być oparty na większych korzyściach, jakie wynikają z podjętej decyzji.

Czym jest kredyt samochodowy?

Kredyt samochodowy jest produktem z grupy tzw. celowej, czyli przeznaczonej na finansowanie konkretnej rzeczy. Zazwyczaj wyróżniają się przyjaznym oprocentowaniem i łatwością otrzymania pozytywnej odpowiedzi. Oprocentowanie jest zależne od rodzaju pojazdu, roku produkcji, pojemności silnika, a także od samych uwarunkowań kredytu, czyli długości kredytowania czy waluty. Istotne jest także samo oprocentowanie — tutaj mamy do wyboru zmienne i stałe. Możemy sięgnąć po kredyt samochodowy dysponując tzw. wkładem własnym lub też wybrać całkowite finansowanie zakupu.

Zabezpieczeniem kredytu samochodowego jest zastaw rejestrowy, przewłaszczenie lub depozyt karty pojazdu i cesja dotyczącą praw polisy AC, która — nota bene — jest obowiązkowa przy kredycie samochodowym.

Czym jest leasing samochodowy?

Leasing samochodowy to przekazanie praw do użytkowania pojazdu leasingobiorcy przez leasingodawcę. W tym przypadku leasingodawcą jest instytucja finansowa lub bank, a leasingobiorcą – my.

W myśl zasad to leasingobiorca jest zobowiązany do uiszczania opłat za użytkowanie samochodu, które określane są mianem rat leasingowych. Ten model finansowania można przyrównać do dzierżawy. Rozróżniamy leasing kapitałowy oraz operacyjny zwany także bieżącym. Leasing kapitałowy trwa tyle ile okres amortyzacji samochodu i wiąże się z możliwością jego wykupu. Natomiast leasing operacyjny charakteryzuje się tym, że czas użytkowania samochodu jest krótszy niż szacowany czas jego amortyzacji, a dodatkowo w tym przypadku nie ma możliwości zawarcia klauzuli wykupu.

Kredyt samochodowy kontra leasing

Wybierając kredyt samochodowy, zazwyczaj możemy liczyć na niższe koszty, aczkolwiek musimy wziąć pod uwagę wcześniej wspomniane zabezpieczenia. Kredyt pozwala na rozłożenie spłaty na wygodne raty oraz zakłada możliwość wcześniejszej spłaty. W tym przypadku, po uregulowaniu pełnego zobowiązania wobec banku samochód przechodzi na naszą własność. W wielu przypadkach możemy w trakcie trwania kredytu zmienić samochód, podpisując z jego nowym nabywcą stosowną cesję – w przypadku leasingu ten krok w ogóle nie jest możliwy. Kredyt możemy spłacać maksymalnie przez 10 lat.

W przypadku leasingu to instytucja finansująca jest pełnoprawnym i jedynym właścicielem samochodu, my go tylko użytkujemy. To czy będziemy mogli w przyszłości wykupić auto, zależy od zawartej umowy. Raty leasingowe są stałe i charakteryzują się niezmiennością. To rozwiązanie pozwala na zminimalizowanie ponoszenia nadmiernych kosztów. Opłaty za ewentualne naprawy ponosi leasingodawca, ale tylko w przypadku, gdy my, jako użytkownik auta nie ponosimy winy za powstałą usterkę czy szkodę. Minimalna kwota leasingu oscyluje w okolicach 50 tysięcy złotych, a maksymalny czas spłaty wynosi 5 lat.