Marzysz o nowym samochodzie, a może sięgasz wyżej i zamierzasz kupić mieszkanie? Zdecydowana większość tych decyzji opiera się o pozyskanie potrzebnych na dany cel środków z kredytów, a tym samym pojawia się zdolność kredytowa, która okazuje się kluczem do powodzenia.

Czym jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa to rzeczywista możliwość spłaty bankowego zobowiązania kredytowego łącznie z odsetkami. Oczywiste jest, że bierze się pod uwagę nie tylko samą możliwość całkowitej spłaty, ale także terminowość określoną w umowie. Pełną definicję zdolności kredytowej opisuje Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku dotycząca Prawa Bankowego.

Mając na uwadze powyższe, omawiana zdolność jest najważniejszą kwestią, którą bank bierze pod uwagę, zanim wyda pozytywną decyzję dotyczącą kredytu. To swego rodzaju pewność dla banku, że klient jest godny zaufania i pożyczone pieniądze zostaną zwrócone na czas w niezakłóconym cyklu. Zdolność kredytowa jest także istotnym wyznacznikiem dla samych klientów, którzy sprawdzając jej poziom, dowiadują się o swoich możliwościach finansowych.

Na czym polega badanie zdolności kredytowej?

Ocena zdolności kredytowej opiera się o kilkadziesiąt czynników, które łącznie dają pełen obraz stanu finansów wnioskodawcy. To swego rodzaju prognoza finansowa przedstawiająca jej płynność. Po pierwsze szacuje się ją, biorąc pod uwagę różnicę dochodów netto i wydatków stałych. Zadaniem banku jest obliczenie, czy pozostałe po opłatach środki będą wystarczające na spłatę kredytu. Za bezpieczny dla obu stron próg przyjmuje się połowę wolnych przychodów. Na ostateczną ocenę ma wpływ także forma zatrudnia (im stabilniejsza, tym lepiej), wiek kredytobiorcy czy wkład własny.

Poprawiamy zdolność kredytową

Powiedzmy sobie jasno, że zdolność kredytowa nie rodzi się z niczego, trzeba ją solidnie wypracować. Podstawą zdolności kredytowej jest sama historia kredytowa. Innymi słowy, bank sprawdza nasze wcześniejsze zobowiązania i to, jak się z nich wywiązaliśmy. Bazą tych danych jest Biuro Informacji Kredytowej. Warto wiedzieć, że BIK zawiera wszystkie wiadomości i te pozytywne i niestety te negatywne. Nie ma znaczenia wysokość wcześniejszych zobowiązań ani ich charakter. Pusty BIK działa na naszą niekorzyść podobnie jak historia naznaczona nawet najdrobniejszymi opóźnieniami. Jeśli nasza historia jest pusta pora zacząć ją budować np. poprzez zakup ratalny sprzętu lub przeniesienie części zobowiązań na siebie.

Kolejnym krokiem do zbudowania zdolności kredytowej jest stała praca i regularne wpływy. Te nie mogą być niskie w stosunku do miesięcznych zobowiązań. Najbardziej zyskują osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, aczkolwiek osoby, które od wielu lat wykonują swoje zadania na umowę-zlecenie w jednej firmie są oceniane w porównywalny sposób. Niskie dochody wymagają ich zwiększenia np. poprzez dodatkowe zatrudnienie. Najtrudniejszą drogę do zbudowania zdolności kredytowej mają początkujący przedsiębiorcy. Tutaj kluczem jest czas prowadzonej działalności i jej dochody.

Jeśli korzystamy z usług konkretnego banku, warto korzystać z dodatkowych możliwości tj. karty kredytowe czy debetowe – pamiętając o spłacie zaciągniętych zobowiązań.